Gốc khế kiểng mẫu 1

Liên hệ

Thường dùng để lấy quả, nhưng dưới bàn tay sáng tạo của các nghệ nhân, những cây khế được tạo thành khế bonsai dáng đẹp, sai trĩu quả, cực hút khách.

Danh mục: