Gốc cây cần thăng

33.000.000

Cần thăng là một trong những loại cây Bonsai đẹp ở Việt Nam. Tên Cần thăng được ghép bởi hai từ “cần cù” và “thăng tiến”. Ngay từ cái tên đã mang ý nghĩa vượt khó vươn lên với mục đích thành công trong cuộc sống

Danh mục: