CÂY MAI VÀNG

Liên hệ

Cây mai, hay còn được gọi là cây hoàng mai, có tên khoa học là Ochna Integerrima và thuộc họ Ochnaceae. Đây là loại cây rất được ưa thích vào mỗi độ Tết cổ truyền tại Việt Nam.